Plus-Data

Het belang van data in de paramedische zorg is bekend, echter daaromheen zijn nog vele vragen. Hoe bepalen we welke data van waarde is, hoe creëren we uniforme data, waar en hoe verzamelen de data en hoe kan data bijdragen tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering in de zorg? De specialisten van Plus-Data helpen je graag naar een efficiëntere bedrijfsvoering rondom data.

 
 

Diensten

Plus-Data biedt de volgende diensten aan:

 
 
 
 
 
 
 

Implementatie traject

Fase 1:

Je bent overtuigd dat het verzamelen en inzetten van data belangrijk is voor jouw bedrijf maar je weet niet goed hoe je dit moet aanpakken. In deze eerste fase is het belangrijk om te bekijken wat het uitgangspunt van je organisatie is. Verzamel je al data? Wat doe je met deze gegevens? Op welke manier koppel je dit aan de missie en visie van je bedrijf?  Wij helpen je inzicht te geven in de data van jouw bedrijf en leggen graag de meerwaarde hiervan op management niveau uit.

Fase 2:

Het basis implementatietraject is afgerond, op naar de volgende stap! In deze fase komen wij in een 3 uur durende praktijksessie bekijken wat je nodig hebt om te gaan werken met de intelligence tool. Waar ben je tegenaan gelopen en waar kunnen we je in ondersteunen. We lopen met jou de praktijk data door en reiken handvatten aan om specifiek te kunnen sturen op jouw data. We beginnen met de contractuele afspraken. Voorbeelden hiervan zijn Zorg1, Fysiotopics, MDS van CZ of Chronisch Zorgnet en de audits. Dit levert direct inzicht in je status, instant resultaat en omzet op doordat je aan de voorkant kunt bijsturen in plaats van achteraf. Je sluit deze fase af door middel van het voltooien van een online leeromgeving waardoor je zelf in staat bent om op deze data te sturen.

Fase 3:

Hoe kan je de data vertalen naar jouw praktijksituatie en zorg je ervoor dat je het beste uit jouw werknemers haalt? In kleine groepen gaan we 1u per interactief Webinar aan de slag om de vertaalslag te gaan maken in functioneringsgesprekken, marketing en communicatie, kwaliteitsverbetering binnen de werkgroepen en doelmatigheid. Met als doel: gefundeerde keuzes maken op basis van data.
Kleine groepen – 1 uur per interactief Webinar – afsluitende online leeromgeving

Fase 4:

Het management: Als praktijk dien je te schaken op verschillende schaakborden. Niet alleen op kwaliteit, personeel, audits en eisen maar ook op financieel gebied. Hoe sta je ervoor en aan welke knoppen kun je sturen? Daarnaast is de behandelindex ook een erg belangrijk getal binnen de fysiotherapie en de contracten die hieraan verbonden zijn maar hoe lees deze informatie uit en hoe kan je hierop monitoren?
Kleine groepen – 1 uur per interactief Webinar – afsluitende online leeromgeving

Fase 5:

Ondertussen weet je al erg veel over je eigen organisatie maar hoe is dit bij andere praktijken? Door te benchen ga je samen op zoek naar antwoorden in jullie eigen praktijkdata. Je vergelijkt je eigen data met andere praktijken en probeert uitkomsten en verschillen te verklaren. Door verschillen te bespreken maak je een verbeterslag op je eigen bedrijfsvoering.
Kleine groepen – tijdsduur afhankelijk van aanbod

Consultancy

Het zorglandschap vraagt steeds meer sturing op data. Bedrijfsvoering waarin je stuurt met data wordt steeds belangrijker. Wie systematisch de juiste gegevens registreert kan onderbouwde uitspraken doen over de prestaties en de kwaliteit van de organisatie.

Op basis van de gegevens verbeterd de kwaliteit, kunnen betere contractuele afspraken gemaakt worden met de zorgverzekeraar en ontstaan er mogelijkheden voor een sturing op financieel vlak.

Er wordt veel over gesproken maar in de praktijk nog maar weinig gebruik van gemaakt, vaak uit onwetendheid. De specialisten van Plus-Data kunnen u ondersteuning bieden bij het volledig implementeren van data in uw praktijk maar kunnen ook aansluiten in een latere fase van de implementatie. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Of hoe je je team meekrijgt in dit proces van data? Vraag gerust een vrijblijvend overleg aan.

Scholing

In het gehele implementatie traject komen verschillende trainingen aan bod. De trainingen zijn gekoppeld aan verschillende fases van het implementatietraject maar zijn ook los te volgen om gericht kennis op te doen.

Interactieve Webinars

Bladwijzers aanmaken

 • Welke bladwijzers zijn handig om aan te maken om in een oogopslag overzicht te krijgen van datgene wat je wilt analyseren.

Inzicht in praktijk populatie

 • Welke cliënten zie je in je praktijk, past dit bij de omgevingsontwikkeling? ? Past dit bij je visie?

Zorg1 en FysioTopics workflow analyseren

 • Worden de juiste variabelen gebruikt? En hoe kun je hierop sturen? Hoe monitor je dit en neem je je personeel mee?

Zorg1 en FysioTopics prijsafspraken analyseren

 • Hoe maak je de prijsafspraken inzichtelijk en voorkom je dat de verkeerde codes gebruikt worden waardoor je niet alles declareert en je jezelf financieel tekort doet. Hoe monitor je dit en neem je je personeel mee in het optimaal gebruiken maken van productprijzen?

Bladwijzers aanmaken Zorg1 en FysioTopics audit

 • Welke bladwijzers maak je aan om vanaf begin van het jaar te sturen op de eisen van de zorgverzekeraars en audits? Hoe monitor je dit en neem je je personeel mee? Wanneer is de productprijs rendabel?

Contractafspraken

 • Hoe kan ik gemakkelijk overzicht houden in gecontracteerde afspraken zoals de MDS.

Entree visitatie SKF / LDF

 • Welke bladwijzers maak je aan om vanaf begin van het jaar te sturen op de eisen van de zorgverzekeraars en audits? Hoe monitor je dit en neem je je personeel mee?

Functioneringsgesprekken

 • Wat is relevante informatie voor een functioneringsgesprek en hoe kan je deze inzetten om je personeel te laten groeien? Onderdelen van het functioneringsgesprek die je kunt staven zodat je ook op feiten een gesprek kunt voeren.

Werkgroepen en data analyseren

 • Wat is interessante data op de verschillende niveau’s binnen de praktijk en hoe zien zij hier de toegevoegde waarde van?

Marketing

 • Hoe profileer jij je naar buiten toe en waarop maak je deze keuzes?
 • Wat zijn de effecten van een marketing campagne?

Declaratie

 • Hoe zou data er voor kunnen zorgen dat het aantal behandelingen fysiotherapie passend is en er een maximale inzet is van gespecialiseerde tarieven en productprijzen?

Managementrapportages

 • Rapportage die jou inzicht geven hoe de praktijk ervoor staat en waarop je wel of niet wilt sturen. Op verschillende gebieden:
  – kwaliteit
  – aantal type fysiotherapie zittingen
  – aantal zittingen van andere disciplines
  – financieel, waar groei je in en wat blijft achter?
  – audit en eisen
  – personeel

Hoe kun je sturen op de spiegelinformatie/behandelindex

 • Hoe kun je door de verschillende tabbladen te lezen en te begrijpen sturen op de spiegelinformatie/doelmatigheid. Hoe monitor je dit en hoe neem je je personeel mee.

Data vergelijken en vraagstukken bespreken met praktijken met dezelfde kenmerken

 • Als alle fases zijn doorlopen kunnen we gaan benchen met andere praktijken, dit kan op verschillende manieren:
   • op aandoening
   • op regio
   • op specialisatie
   • op vraagstukken
   • op grootte van de praktijk
   • op visie

In company training

Op maat programma waarbij we het managementteam en/of het team meenemen in de waarde van data.

Online leeromgeving

Deze leeromgeving kan als toevoeging aan een pakket van Webinars ingezet worden en is onderdeel van de geaccrediteerde cursus. Zie voor informatie van die gehele cursus bij ”geaccrediteerde cursus.”

Dataverzameling

Dataverzameling is een steeds belangrijk wordend onderdeel in de fysiotherapie. Plus-Data kan je praktijk hier bij ondersteunen in de breedste zin van het woord.

 • Maandelijkse praktijkrapportages aanleveren op de vooraf geselecteerde data. Dit kan bijvoorbeeld op de profielen: LWK/CWK/Schouder.
 • Benchen op keten-, praktijk- en therapeut niveau.
 • Stevige basis voor gesprekken met de zorgverzekeraars.

Vraag gerust een vrijblijvend overleg aan om te bespreken welke mogelijkheden er voor jouw praktijk zijn.

Innovatie

 • Data gebruik voor wetenschappelijk onderzoek
 • Uniforme data gebruiken voor projecten (in de regio)

Geaccrediteerde cursus

Je bent overtuigd dat het verzamelen van data belangrijk is voor jouw bedrijf en een efficiënte bedrijfsvoering maar je weet niet goed hoe je dit moet aanpakken? Dan is de cursus Plus data iets voor jou. In deze cursus leer je data te verzamelen en data te interpreteren. De uitkomstmaten van de data om te zetten in efficiënte acties die zowel de kwaliteit van de praktijk als de bedrijfsvoering ten goed komen.  De cursus bestaat uit een cursusdag, 6 workshops online en een online leeromgeving. Let op: De cursus is gebaseerd op het EPD van SpotOnMedics. Er wordt veel gebruikt gemaakt van de  BI-tool van SpotOnMedics. Het is dus handig als je deze al gebruikt of hier op zeer korte termijn wilt gaan inzetten.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd bij het KNGF voor 18 punten in het vrije deel. De accreditatie bij het Keurmerk is aangevraagd.

Leerdoelen
De volgende leerdoelen zijn behaald na afronding van deze cursus:

1: De cursist heeft inzicht gekregen in hoe data gebruikt wordt in de praktijk.
2:De cursist is in staat SMART doelstellingen te formuleren.
3: De cursist is in staat om bladwijzers aan te maken in de BI-tool.
4: De cursist krijgt inzicht in de praktijkpopulatie en hoe erop te handelen als gevolg van het analyseren van data.
5: De cursist is in staat om de workflow van Zorg 1 / FysioTopics te analyseren.
6: De cursist is in staat om de eigen praktijk workflow te analyseren.
7: De cursist is in staat om gemaakte prijsafspraken aangaande Zorg 1 / FysioTopics te analyseren.
8: De cursist is in staat om bladwijzers aan te maken in de BI-tool voor een audit / Entree visitatie SKF / LDF.
9: De cursist is in staat om gegevens uit de BI tool in te zetten bij functioneringsgesprekken, marketing en declaraties.
10: De cursist is in staat om managementrapportages gebaseerd op data in te zetten in periodieke managementbesprekingen.
11: De cursist is in staat om te sturen op de spiegelinformatie/ behandelindex.

Inhoud Cursusdagen
De cursus bestaat uit een cursusdag, 6 Webinars en een online omgeving met aanvullende opdrachten.

Presentie dag – 2 februari 2023 = VOL
Presentatie dag – 8 juni 2023

 • 9:00u Start van de dag
 • 9:30u Inzicht gebruik data in de praktijk & terugkomen op vragen uit online leeromgeving
 • 10:00u Opstellen doelen SMART
 • 10:30u Hoe lees je de data en wat zie je in de verschillende dashboards
 • 12:30u Lunch
 • 13:30u Bladwijzers aanmaken en inzicht praktijkpopulatie
 • 14:30u Prijsafspraken en audits
 • 16:30u Casusbespreking
 • 17:30u Vragen
 • 18:00u Einde cursusdag

Webinars

 • 1: Functioneringsgesprekken: 1 uur
 • 2: Werkgroepen en data analyseren: 1 uur
 • 3: Marketing: 1 uur
 • 4: Declaratie 1 uur
 • 5: Managementrapportages: 1 uur
 • 6: Hoe kun je sturen op de spiegelinformatie/behandelindex: 1 uur

De data van de webinars volgen nog!

Online leeromgeving

De online leeromgeving bevat extra opdrachten en fungeert als extra ondersteuning van het gehele proces.

Docenten

Sjemaine van Zeeland BSc Fysiotherapie
Thijs van Hoof BSc Fysiotherapie

Opmerkingen

 • Toelatingseisen: BSc Fysiotherapie
 • Cursustaal: Nederlands
 • Cursustijden: 9:00 – 18:00 uur
 • Datum presentatie dag: 8 juni 2023
 • ESP Centrum, langeweg 204, Gennep
 • Kosten: € 745,-
 • Je hebt SpotOnMedics als EPD en je hebt de BI-tool van SpotOnMedics al in gebruik of gaat deze op zeer korte termijn inzetten.
 • Inbegrepen zijn koffie, thee, een door Physio Education & Science verzorgde lunch en cursusmateriaal (map, hand-out, pen)
 • Groepsgrootte: ca. 15-20

Geef je nu op via onderstaande link: https://www.physioeducation.eu/s/overige-cursussen/geen-categorie/cursus-plus-data/

Inschrijven webinars

Plus-Data verzorgt een aantal Webinars waarvoor je je kunt inschrijven via onderstaande tool. De data voor onze Webinars van 2023 zullen snel te vinden zijn op onze site!

  Ik schrijf me in voor de volgende webinar(s):

   

   

   
   
   

  Over ons

   
   

  Plus-Data is opgericht met als doel om van waarde te zijn in het zorglandschap op het gebied van eerste-, anderhalvelijnszorg en regionalisering waarbij data ondersteunend is.

  Plus-Data ziet samenwerking als de weg om van waarde te zijn in het zorglandschap. Door de krachten en de data te bundelen kunnen we een extra slag maken in het creëren van betere zorg en de juiste zorg op de juiste plaats.

  Data is een middel om inzicht te krijgen in processen en ontwikkelingen en wordt steeds
  belangrijker en wordt zelfs onmisbaar bij het nemen van essentiële beslissingen en het
  bepalen van de koers.

  Plus-Data richt zich op:

  • Consultancy
  • Implementatie processen
  • Scholing
  • Dataverwerking
  • Innovatie
   
  Plus-Data maakt onder andere gebruik van de tools van SpotOnMedics.
  Plus-Data richt zich op de 1e en 1,5e lijn met daarbij de verbinding naar de 2e lijn.
   

  De grondleggers van Plus-Data zijn:

  Plus-Data

  Sjemaine van Zeeland
  T 06 3018 3581

  Plus-Data

  Annemarie Pollmann
  T 06 1296 6622

  Plus-Data

  Thijs Van Hoof
  T 06 1142 0092

   
   

  Meer weten?

   

  Bent u geïnteresseerd in hoe data uw processen kan ondersteunen en u kan helpen in de bedrijfsvoering? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

    

   +DATA
   info@plus-data.nl

   Sjemaine van Zeeland
   Opaalweg 168
   5345 SC Oss
   T 06 3018 3581

   Thijs van Hoof
   Antwerpsebaan 10
   5554 JV Valkenswaard
   T 06 1142 0092 (Thijs)
   T 06 1296 6622
   (Annemarie)

    

   Samenwerkingspartners